Gradueringer i Aarhus Aikikai

I Aarhus Aikikai kan man efter at have trænet et stykke tid gå op til en graduering, hvor man viser en række teknikker for et panel af instruktører. Efter gradueringen får man personlig feed-back fra panelet og besked om, hvorvidt man er bestået eller ej.

Kyu og dan grader

Vi anvender kyu og dan systemet. Der findes 6 kyu-grader (fra sjette til første) og 8 dan grader (fra første til ottende). Som begynder går man først op til sjettekyugraduering frem til første kyu.

Dangradueringer kan kun ske på de to årlige landslejre. Det er som udgangspunkt ikke muligt at springe grader over - heller ikke selv om man så rigeligt har trænet i de anbefalede minimumsperioder for hver grad.

Bæltefarver

Mange typer kampkunst anvender farvede bælter. I Aarhus Aikikai er der kun tre synlige niveauer:

1. Hvidt bælte (6. kyu til og med 4. kyu)

2. Hvidt bælte og hakama (3. kyu til og med 1. kyu)

3. Sort bælte og hakama (1. dan og opefter)

Pensum

Det er den enkeltes ansvar at sammensætte et program ud fra pensum.

Pensum for 6. kyu er specifikt for Aarhus Aikikai, og det kan findes her http://www.aarhusaikikai.dk/pdf-files/pensum-aarhus-aikikai# 
Dokumentet indeholder også pensum fra 5. kyu og opefter. Dette er taget fra fra Danish Aikikai's hjemmeside, som findes her: http://www.aikikai.dk/?page_id=206 

Jo højere du kommer i graderne desto mere selektiv og selvstændig er du nødt til at være i forhold til sammensætning af programmet.

Du er meget velkommen til at bede de mere rutinerede elever og trænerne i klubben om hjælp med at sammensætte dit program.

Hvornår?

Klubben afholder typisk 2-4 gradueringer om året, afhængigt af behov. Som regelen en søndag ved middagstid. Det er teknisk udvalg der vedtager datoer for gradueringer. Før hver gradueringer opsætter teknisk udvalg en liste over de personer der opfordres til at gå til graduering. Er du gentagende gange forhindret i at gå op kan du gå til en instruktør og spørge om der kan gøres en undtagelse.

Indstilling til graduering kræver en minimumsperiode med regelmæssig træning. Det er ikke nok at træne intensivt op til gradueringen, men hvis du mod din forventning ikke står på listen over folk der opfodres til at gå op, kan der være tale om en forglemmelse. Spørg din træner.

Hvis du står på listen forventer teknisk udvalg at du går op, med mindre du er skadet eller af en anden god grund er forhindret. Det er ikke godt for klubben når et medlem 'går og putter' på den samme grad i årevis.

Forløb

Ved gradueringens begyndelse startes der med de laveste grader. Du bør selv have fundet en uke (angriber) på ca. samme niveau som du selv er på, men hvis du ikke har gjort det finder panelet en til dig.

Det forventes at du har sat dig ind i pensum og lavet et program. Panelet kan bede dig gentage teknikker, hvis der er noget de gerne vil se igen, ligesom de kan bede dig vise ting der ligger uden for pensum.

Du skal undervejs instruere din uke i hvilket angreb han skal levere. F.eks. ved  at sige "Aihanmi katatetori"

For kyugrader gælder det at man efter hver teknik skal sige navnet på angrebet og teknikken efter at denne er udført. F.eks. "Aihanmi katatetori Ikkyo Ura"

Gradueringen starter altid med at nage (den der skal gradueres) går frem på måtten sammen med sin uke. Her bukker de først for Shomen (nage siger "Shomen ni rei"). Derefter bukkes for panelet (nage siger "Sensei ni rei" eller "Onegaishimasu"). Til sidst bukker de to for hinanden (nage siger "Onegaishimasu" og uke svarer med samme sætning). Når pensum er vist bukkes tilsvarende - bare i modsat rækkefølge.

Som tilskuer sidder man på række og følger opmærksomt med. Det er ikke god stil at komme med tilråb, fnis eller klapsalver under gradueringen. Der kan klappes når en graduering er vel overstået og uke og nage bevæger sig tilbage til rækken af tilskuere.

To-ho gradueringer

I aiki-toho har vi ikke kyu-grader. Der gradueres direkte til 1. dan. Dette kan kun ske på den årlige lands- eller påskelejr.

Husk

Kom til gradueringerne - også hvis du ikke skal op. Det er godt at lære af at se på de andre, og det er rart for de andre at der kommer nogen og ser på.

Du må meget gerne have venner/familie med som tilskuere til gradueringerne, men de bedes opholde sig ude i forrummet og de bør være stille indtil hele gradueringsforløbet er overstået.