Etikette

Træning i Aikido forgår efter japanske principper, dvs. der udover de tekniske færdigheder som indlæres også skal overholdes en hvis etikette. For udenforstående kan det alt efter temperament måske virke stift eller hårdt, men det er en nødvendighed for at den rette stemning og opmærksomhed kan indfinde sig. De fleste kommer ovenikøbet med tiden til at holde af de faste former som kendetegner måden man skal opføre sig på.

En træningssession starter med meditation og et simpelt bukkeritual efterfulgt af opvarmning. Derefter demonstrerer underviseren en teknik som skal trænes, og eleverne træner denne indtil en ny præsenteres. Til afslutning er der igen meditation og et bukkeritual. Dette er en standardform som sjældent varierer meget.

Denne ydre form kombineres med en bestemt mental indstilling. Denne indstilling bør bestå af en opmærksomhed, der gør det muligt at lære mest muligt, er åben og senere kan huske hvad man har lært. Denne måde at koncentrere sig kaldes ofte Dojo Kokoro Gamae (frit oversat: den parathed som sindet skal have i en dojo). Umiddelbart et dette både vanskeligt at tale om og ikke mindst at udføre. Men meget kort fortalt, kan man komme ind på begrebet ad fire veje. Disse fire veje følges ved at:

 • Vise respekt - uden frygt
 • Være ydmyg - uden underdanighed
 • Udføre disciplin - uden at gøre det automatisk
 • Være værdig - uden arrogance

Dojo Kokoro Gamae kan bruges uanset, hvilken læreprocess man er igang med, og den er på den måde universel. Den siger kke noget om hvad man rent praktisk skal gøre, og derfor er den istedet en slags 'takt og tone' for opførsel i en dojo. Følgende kan bruges som en god men ufuldstændig rettesnor i Aarhus Aikikai:

 • tag dine sko af inden du går ind på måtten
 • hvis du kommer for sent, så gå ikke ind på måtten under meditationen
 • snak så lidt som muligt under træningen, og der bør kun tales om ting som er relateret til aikido og selve træningen.
 • sid ned når der demonstreres en teknik
 • gør træneren opmærksom på hvad der er galt, hvis du går før tiden
 • ønsker du en andens opmærksomhed, så bukker du og siger: 'one gaeshimasu'
 • buk for våben før og efter du bruger dem
 • sig tak for træningen ved at sige: 'domo arrigato gosaemashita'