Aikidos principper

Aikido er på overfladen et moderne selvforsvar, men arbejder man i dybden vil det være muligt at opleve, udforske og forbedre den fysiske og mentale side hos sig selv.

Selvforsvaret er dog anderledes end i traditionel japansk Budo. Det skyldes, at bevægelserne er gået bort fra at tage til at give. For at forstå det kan vi sammenligne, at tage = at gå mod hinanden med skade til følge, og at give = ingen sammenstød, modstanderen ledes uden han skades.

Ligesom andre budoformer kommer styrken i bevægelserne fra centret (ved hoften). Ved at lære at bevæge sig i disse cirkulære/spiral former opnås stor styrke. Denne kraft og styrke er ikke det samme som muskel styrke, men en styrke og kraft der er svær at kæmpe imod. Kraften fra de cirkulære og spiral formede bevægelser i Aikido, har mange ligheder med en snurretop (centrifugalkraften - udadgående), en hvirvelvind (centripetalkraften - indadgående).

Når man starter med at træne Aikido arbejdes der bl.a. på at få kroppen til at lære nogle faste basis bevæglesesformer og -mønstre. Jo mere man træner, oparbejdes der en kropslig forståelse af principperne bag disse former og mønstre. Denne kropslige forståelse af principperne vil udmønte sig i en følelse og evne til at kunne bevæge sig med endnu større frihed og overblik. Ligeledes bør det nævnes, at i den daglige træning er det også vigtigt at prøve at forstå meningen og ikke blot formen i bevægelserne.

Aikidos grundlægger videregav til vores sensei Shoji Nishio - budskabet om at Aikidos bevægelser stammer fra måden, hvorpå det japanske sværd, katana, bruges. Måden hvorpå sværdet bruges er en essentiel del af aikido, og derfor træner vi dagligt med sværdet og stræber efter at kunne forstå det i relationen til Aikido.

I vores dagligdag med stress og jag mister vi nemt vores opmærksomhed, bevidsthed og ro i sindet. Aikido er en måde til igen at blive bevidst, vågne op og få krop og sind i balance. Aikido kan være svær at overføre til dagligdagen, derfor viser vi visuelt principperne ved hjælp af ovennævnte bevægelser. Udførelsen af disse bevægelser i den daglige træning, får kroppen og sindet til at forstå og huske hvad Aikido er.

Her nævnes blot nogle få andre principper i Aikido, som vi også træner:

  • at gå ud af angrebslinien
  • balancebrydning
  • atemi
  • kokyo og ki istedet for brug af fysisk råstyrke
  • timing
  • opmærksomhed
  • hensynsfuldhed

Endeligt er det værd at nævne at Aikido ikke er for bestemte aldersgrupper eller køn, men for alle. For at deltage kræves det dog, at man over tid opøver en vis rutine i faldteknik. Øvelserne der trænes er farlige, så derfor findes der ikke konkurrencer. Det er ikke i Aikidos ånd at kæmpe med andre end sig selv, både fysisk og psykisk.